detektywistyka

O nas

Nasz zespół tworzą wyłącznie licencjonowani detektywi z wieloletnim stażem w rozwiązywaniu nawet najbardziej złożonych problemów.
Naszym głównym założeniem jest zapewnienie klientowi największej satysfakcji z realizowanych usług oraz najwyższa skuteczność w działaniach przy zachowaniu pełnej zgodności z obowiązującym prawem i etyką zawodu detektywa. Do każdej sprawy podchodzimy w sposób indywidualny zapewniając całkowitą dyskrecję i zaangażowanie oraz dobór wyspecjalizowanych osób do poszczególnych zadań.

Klienci Indywidualni

W przypadku postępowania rozwodowego niezwykle ważne jest zgromadzenie rzetelnych materiałów potwierdzających nielojalność drugiej strony. W sytuacji podejrzenia o zdradę nasz zespół przeprowadzi w profesjonalny sposób wszystkie niezbędne czynności mające na celu zebranie informacji i dowodów, które w jednoznaczny sposób potwierdzą zaistniałe podejrzenie lub je zdementuje. Cały proces odbywa się przy zachowaniu całkowitej dyskrecji bez szkody dla relacji w przypadku, gdy podejrzenia okazałyby się niesłuszne.  

Polega na zebraniu najistotniejszych informacji na temat danego obiektu w celu ustalenia stanu faktycznego. Działania tego typu obejmują między innymi zbieranie informacji na temat spędzania wolnego czasu przez obiekt obserwacji, miejsca zamieszkania, zainteresowań, osób z którymi się spotyka oraz miejsc, w których bywa.

Jest to usługa mająca na celu przeprowadzenie specjalistycznych działań mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie istnienia niepożądanej obserwacji. W przypadku potwierdzenia tego typu obserwacji, jesteśmy w stanie przeprowadzić czynności mające na celu jej uniemożliwienie lub eliminację.

Na życzenie klienta zweryfikujemy daną osobę, przygotujemy pakiet informacji mający na celu między innymi ustalenie tożsamości, miejsca zamieszkania, składników majątkowych, miejsca pracy, przeszłości interpersonalnej etc.

Z naszego doświadczenia wynika, że przyczyn poszukiwania osób może być wiele (ukrywanie się, uprowadzenie etc.). Z tego powodu każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie i bardzo delikatnie. W zależności od sytuacji jesteśmy w stanie pozyskać niezbędne informacje i przeprowadzić ich analizę w celu odnalezienia poszukiwanej osoby.

Usługa ta zakłada szereg działań mających na celu ustalenie majątku dłużnika tj. konta bankowe, nieruchomości, udziały w przedsiębiorstwach etc. Komornicy często nie działają efektywnie, przez co proces ściągania należności wydłuża się, czego konsekwencje ponosi wierzyciel. Zebrane i przekazane przez nasz zespół informacje znacząco ułatwiają pracę komornika i przyspieszają postępowanie dotyczące odzyskania długu.

Usługa kontrolowania niani powstała z myślą o dbaniu o bezpieczeństwo dzieci w trakcie nieobecności rodziców. Oczywistym faktem jest, że nie każdej osobie można zaufać w kwestii opieki nad dzieckiem. Jesteśmy w stanie sprawdzić przeszłość oraz historię pracy potencjalnego opiekuna. Zbierzemy również opinie na temat tej osoby,  aby ułatwić podejmowanie decyzji przy wyborze. Przeprowadzamy również weryfikację zatrudnionej osoby. Jesteśmy w stanie wyposażyć dom w systemy monitoringu i podsłuchów by móc na bieżąco kontrolować pracę niani podczas nieobecności rodziców.  

Z myślą o ochronie prywatności klienta prowadzimy kompleksową usługę wykrywania podsłuchów oraz monitoringu.

Klienci Biznesowi

Jest to najlepsza metoda, dzięki której możemy zdobyć pożądane informacje o obserwowanym obiekcie i zweryfikować je czy są one zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli mają Państwo podejrzenia związane z uczciwością swoich pracowników lub partnera biznesowego, nasi detektywi dokonają wnikliwej i dyskretnej obserwacji zbierając informacje, które pozwolą rozwiać bądź potwierdzić Państwa wątpliwości.

Obserwacja jest również dobrą metodą na zdobywanie informacji na temat mienia np. czy jest ono wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Jest to usługa mająca na celu przeprowadzenie specjalistycznych działań mających na celu potwierdzenie lub wykluczenie istnienia niepożądanej obserwacji. W przypadku potwierdzenia tego typu obserwacji, jesteśmy w stanie przeprowadzić czynności mające na celu jej uniemożliwienie lub eliminację.

Doskonale zdajemy sobie sprawę jakim ryzykiem dla Państwa firmy może okazać się współpraca z niewłaściwym bądź nieuczciwym  partnerem. Dlatego stworzyliśmy ofertę wywiadu gospodarczego, która pozwoli zminimalizować ryzyko przy podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć chroniąc Państwa firmę przed stratami finansowymi.

Nasi detektywi uzyskają informacje dotyczące sytuacji gospodarczej, finansowej, kadrowej, handlowej i prawnej przedsiębiorców z którymi planują Państwo nawiązać współpracę. Dzięki zdobytym informacją możliwe będzie oszacowanie ryzyka oraz ocena przewagi konkurencyjnej.

Wszyscy pracodawcy chcieliby stworzyć uczciwe środowisko pracy. Oczywiście to musi dotyczyć obu stron- zarówno pracodawcy oraz pracownika. Niestety w firmach  zdarzają się przypadki nieuczciwych pracowników, którzy nadużywają swych praw posługując się fałszywymi zwolnieniami lekarskimi.

W przypadku gdy mają Państwo wątpliwości co do uczciwości swojego pracownika polecamy współpracę, nasz zespół zbierze szereg informacji, które pozwolą na weryfikację autentyczności zwolnienia lekarskiego. W przypadku potwierdzenia nieuczciwości pracownika będą dysponowali Państwo silnym materiałem dowodowym, który będzie mógł być wykorzystany podczas ewentualnej rozprawy sądowej.

Wywiad personalny jest usługą wartą uwagi jeśli planują Państwo nawiązać z kimś bliższe relacje biznesowe nie będąc pewnym tej osoby.  Nasi detektywi wezmą taką osobę pod lupę i dosłownie prześwietlą jej przeszłość. Zweryfikujemy tożsamość danej osoby, przebieg jej kariery, karalność, sytuację majątkową i gospodarczą oraz płynność finansową. Dzięki zdobytym przez nasz zespół informacjom ustrzegą się Państwo nieuczciwych pracowników oraz kontrahentów.

Oferujemy skuteczne ustalenie aktualnych danych adresowych które umożliwią nawiązanie kontaktu z wybraną osobą.

Nasi detektywi zweryfikują stan majątkowy dłużnika (ruchomości/nieruchomości), informacje na temat bieżących zobowiązań oraz źródła jego dochodów. W ten sposób wiele ukrytych faktów może ujrzeć światło dzienne,  będzie miało to pozytywny wpływ na proces spłaty zadłużenia i odzyskanie należytej kwoty pieniężnej.

Obawiasz się o podsłuch lub podgląd na bardzo ważnym spotkaniu biznesowym? Nasi eksperci zapewnią najwyższy standard bezpieczeństwa dzięki użyciu nowoczesnego sprzętu i odpowiedniego przeszkolenia.

Dokonujemy wyceny nieruchomości i ruchomości w postaci sporządzania operatów szacunkowych dla różnych potrzeb (m. in. oszacowania wartości majątku dłużnika, zabezpieczenia kredytu bankowego, postępowań podatkowych, sądowych, ustalenia ceny sprzedaży, kwoty ubezpieczenia, opłaty adiacenckiej czy opłaty planistycznej)

Kontakt

509 - 787 - 777

biuro@informa.com.pl